Oddlužení

Oddlužení 2017-04-08T14:54:37+00:00

Oddlužení v Česku

Od roku 2008 platí v České republice insolvenční zákon. Díky němu se můžete oddlužit během 5 let. O povolení insolvence rozhoduje soud a podmínky pro oddlužení jsou striktně dané zákonem. Pro laiky je však téměř nemožné vypracovat návrh na oddlužení tak precizně, aby byl soudem schválen. Navíc, ne vždy je nutné řešit Vaši složitou finanční situaci podáním návrhu na povolení oddlužení.

Podmínky pro povolení oddlužení

 • minimálně 2 věřitelé

 • peněžité závazky po splatnosti více jak 30 dnů

 • platební neschopnost

 • prokazatelný pravidelný příjem nebo vlastnění majetku

Podmínky podrobněji

Kalkulačka insolvence

Co je to oddlužení?

Oddlužení je způsob řešení úpadku fyzických osob a to jak nepodnikajících, tak i podnikajících. V rámci oddlužení jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění částečně a zbytek dluhů může být dlužníkovy odpuštěn.

Institut osobního bankrotu, který je upraven zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, preferuje sociální účel před ekonomickým – má dlužníka především motivovat k uhrazení dluhů vůči věřitelům a umožnit mu tím nový začátek.

Výhody oddlužení

 • Prominutí až 70% z celkové výše dluhů.

 • Zastavení probíhající exekuce.

 • Soudní ochrana před věřiteli a zabavením majetku.

 • Zastavení nárůstu dluhu o úroky a smluvní pokuty.

 • Rozložení měsíčních splátek na 5 let.

 • Vypořádání se s minulostí a začátek „nového života“.

Podmínky pro povolení insolvence 2017

 • Mít alespoň 2 věřitele.

 • Mít peněžité závazky po splatnosti alespoň 30 dnů a tyto závazky nebýt schopen plnit.

 • Být v platební neschopnosti.

  • zastavit platby a nebýt schopen splácet více jak polovinu svých dluhů
  • neplatit své závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti
  • mít již exekuci, avšak předpoklad, že dluh prodejem exekučně zabavených věcí nebude splacen
 • Mít pravidelný měsíční příjem nebo vlastnit majetek.

  • Oddlužení formou splátkového kalendáře
   • doložit pravidelný měsíční příjem
  • Oddlužení formou prodeje majetku
   • doložit vlastnictví majetku (zejména nemovitého)
 • Čistý trestní rejstřík
  Nebýt v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové či hospodářské povahy

Přijďte to vyřešit k nám

0
ODDLUŽENÝCH KLIENTŮ
0
VYŘEŠENÝCH PŘÍPADŮ
0
LET ZKUŠENOSTÍ
0
ŠÁLKŮ KÁVY

Není ostuda mít dluhy, ale neřešit je

Rychle vyřešíme Vaše starosti s dluhy. Jednejte rychle a napište nám. Jsme 100% diskrétní.

Kontaktujte nás