Oddlužení manželů

Oddlužení manželů 2017-03-30T14:47:02+00:00

Oddlužení manželů přinesla novela insolvenčního zákona od 1. 1. 2014. Vrchní soudy dospěly k závěru, že oddlužení manželů není v rozporu s insolvenčním zákonem. Předmětem společné jmění manželů, které veškeré závazky.

Rozdíly oproti oddlužení fyzické osoby

Oddlužení manželů má oproti klasickému osobnímu bankrotu několik specifik. Tím nejzásadnějším jsou jiná pravidla a podmínky pro návrh na povolení oddlužení. V praxi to znamená, že soudy nahlíží na manželé, jako na jeden subjekt.

Výhody oddlužení manželů
Proč dát přednost oddlužení manželů před osobním bankrotem fyzické osoby? Existuje zde několik výhod:

  • Všechny závazky, které byly uzavřeny společně, se do oddlužení manželů započítávají pouze jedenkrát. To vede ke snížení celkového dluhu.
  • Jsou ochráněni oba manželé, tzn. věřitelé se nesmí domáhat zaplacení dluhů po druhém z manželů, jak to je u oddlužení fyzické osoby (když do osobního bankrotu jde jen jeden z manželů). Pouze jedny náklady na insolvenčního správce (50% úspora oproti tomu, že by se manželé oddlužovali samostatně – konkrétně přes 65 000 Kč za pět let).
  • Průhěh oddlužení manželů: průběh je stejný jako u ODDLUŽENÍ FYZICKÉ OSOBY.

Není ostuda mít dluhy, ale neřešit je

Rychle vyřešíme Vaše starosti s dluhy. Jednejte rychle a napište nám. Jsme 100% diskrétní.

Kontaktujte nás