Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ 2017-03-30T14:46:15+00:00

Oddlužení OSVČ neboli oddlužení podnikatelů se řídí insolvenčním zákonem. Stejně jako tomu je v případě oddlužení manželů tak i pro podnikatele měla novelizace k 1. 1. 2014 řadu změn.

Způsoby oddlužení podnikatelů

Oddlužení lze řešit dvěma způsoby:

1) Osobní bankrot
Osobní bankrot pro OSVČ je trochu podobný klasickému osobnímu bankrotu fyzické osoby. Dlužníkovi je opět vyměřen spátkový kalendář, všem svým věřitelům musí splatit minimálně 30 % svých dluhů. Doba trvání je opět 5 let.
Osobní bankrot pro OSVČ není vhodný pro všechny podnikatele. Úspěšnost se odvíjí dle konkrétních případů. Nemalou roli mají judikatury Nejvyššího a vrchních soudů, ke kterým je taktéž přihlíženo.

2) Konkurz
Konkurz je druhý způsob oddlužení podnikatelů. Na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu je zabaven dlužníkův majetek, prodán a z prodeje jsou hrazeny závazky věřitelům. Oproti osobnímu bankrotu má ale dlužník smůlu v případech, kdy majetek nestačí na pokrytí všech jeho závazků. Dluhy nezanikají a musí být spláceny dále například srážkou ze mzdy do doby, než dojde ke 100% zaplacení.

Navíc neexistuje překážka, abyste po úspěšném schválení oddlužení (osobního bankrotu) opět nezačali podnikat.

Není ostuda mít dluhy, ale neřešit je

Rychle vyřešíme Vaše starosti s dluhy. Jednejte rychle a napište nám. Jsme 100% diskrétní.

Kontaktujte nás